Ændring i HØJ Elitehåndbolds bestyrelse

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i HØJ Elitehåndbold den 17. november
2022. Her blev gennemført en rokade i bestyrelsen, idet Klaus Lebæk og Jesper Kampmann
trådte ud, og medejerne af HØJ Elite Jan Rasmussen og Helene Rasmussen blev valgt ind.
Baggrunden for rokaden er, at ejerkredsen bag HØJ Elite ønsker direkte medindflydelse på
klubbens udvikling, særligt set i lyset af den aktuelle sportslige succes og de behov af
økonomisk og organisatorisk art, som succesen afstedkommer. Rokaden foregår i fuld gensidig
forståelse, og både Klaus Lebæk og Jesper Kampmann vil fortsat bidrage til opgaveløsningen i
og omkring klubben og derved yde deres til, at klubbens succes kan fortsætte. På HØJ Elites
vegne vil vi gerne sige Klaus og Jesper 1000 tak for indsatsen i bestyrelsen frem til nu – vi
har og har haft et rigtig godt samarbejde, som altså vil fortsætte men blot udenfor
bestyrelseslokalet.

HØJ Elites samlede bestyrelse består nu af Helle Rasmussen (formand), Lars Vinther
(direktør), John Nielsen (repræsentant for HØJ), Jan Rasmussen (menigt medlem) og Helene
Rasmussen (menigt medlem).